klachten

Een klacht over de praktijk?

De praktijk levert zorg van goede kwaliteit. Toch gaat er soms iets mis of lopen de zaken niet zoals u dat verwacht. Dit kan aanleiding geven tot klachten. Het is belangrijk dat u die klachten aan ons meldt, zodat wij weten welke punten wij moeten verbeteren.

Wat doet u met een klacht?

Hieronder treft u informatie aan over alle soorten klachten en hoe u die kunt indienen.

Soorten klachten

Klachten kunnen betrekking hebben op alle onderdelen van de praktijk: op medewerkers en de manier waarop zij hun werk doen, op ruimtelijke of technische voorzieningen, op het verloop van de behandeling etc. De patiënt zelf kan een klacht indienen, zijn wettelijke vertegenwoordiger, een door hem/haar daartoe schriftelijk gemachtigde of de nabestaanden.

U wilt een klacht indienen?

1. De kortste en snelste weg: stuur schriftelijk de klacht naar de praktijk t.a.v. Drs. Ph.A. Poot.
2. Via Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland


Hoe kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht op één van de volgende manieren aan de orde stellen:
1. U dient uw klacht schriftelijk in bij drs. Ph.A. Poot, Tolbergcentrum 1a, 4708 GA Roosendaal
2. U legt uw klacht schriftelijk voor aan de Klachtencommissie Huisartsenzorg Zuid-Nederland


 1. De kortste en snelste weg om uw klacht aan de orde te stellen

stuur uw klacht schriftelijk naar Drs. Ph. A. Poot Tolbergcentrum 1a 4708 GA Roosendaal. Vermeld hierbij uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en de klacht.
Vervolgens probeert de huisarts samen met u tot een bevredigende bemiddeling van uw klacht te komen. Alle stappen worden in overleg met u ondernomen.
Uw klacht wordt serieus onderzocht. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • het verhelderen van onduidelijkheden;

  • goede registratie van de klacht;

  • voor u te bemiddelen;

  • het tot stand brengen van een gesprek;

  • te wijzen op andere mogelijkheden;

 

 1. Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheid niet tot een oplossing heeft geleid of in uw geval niet van toepassing is. In dat geval kunt u uw klacht laten behandelen door de Klachtencommissie Huisartsenzorg. Deze commissie is onpartijdig en bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en vier leden: twee leden voorgedragen door de patiënten en twee voorgedragen door de huisartsen. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij de Klachtencommissie Huisartsenzorg. Binnen twee weken laat de klachtencommissie u weten hoe uw klacht behandeld zal worden.

De klachtencommissie geeft binnen vijf maanden een oordeel over uw klacht. De commissie kan hierbij aanbevelingen doen. De commissie kan geen bindende uitspraak doen en geen schadevergoeding toekennen. Een onderzoek, waarbij beide partijen de kans krijgen mondeling of schriftelijk een toelichting te geven op de inhoud van de klacht, gaat hieraan vooraf. Alleen met uw toestemming wordt er informatie opgevraagd.

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
T.a.v. Klachtencommissie
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

Tot besluit

Uw gezondheid gaat ons ter harte. Wij proberen daarvoor zo goed mogelijk te zorgen. Wij vinden duidelijkheid voor onze patiënten heel belangrijk, zowel in onze organisatie maar ook bij de behandeling van uw probleem of vraag. Heeft u hierover opmerkingen, tips of een klacht, laat het ons weten. Wij stellen uw mening zeer op prijs.